Plažne zaštitne ograde

Nudimo kompletno rješenje koje je potpuno usklađeno s aktualnim zakonom o sigurnosti na plažama i kupalištima u Hrvatskoj

Plažne sigrunosne ograde

Poduzeće MIS-PLASTIK d.o.o. preko 25 godina proizvođačje plažnih sigurnosnih ograda, psiholoških linija koje djeluju kao preventiva za kupače i sigurnost na javnim i privatnim kupalištima. Nudimo kompletno rješenje koje je potpuno usklađeno s aktualnim zakonom o sigurnosti na plažama i kupalištima u Hrvatskoj, te osiguravamo konstantnu razinu kvalitete usprkos izloženosti ekstermnom vremenu te silama mora.

Također pružamo i uslugu sezonskog postavljanja, održavanja, podizanja, pranja i skladištenja plažnih ograda.

Plažna sigurnosna ograda (komplet) sadrži slijedeće elemente:

  • plutajući konop ∅ 11 mm (crveno-bijeli-plavi)
    plastični plovak ∅ 120 mm (bijeli) na svakih 0,5m
  • plastične crvene plutače zapremine 10 l na svakih 15m
  • plastične vitice na svakom kraju linije
    betonski uteg cca 30 kg na svakih 15m
    svi konopi za spajanje bove i betonskog utega

slika 5

Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima
Članak 8.

Vodene površine kupališta uz obale mora, jezera i rijeka moraju biti odvojene od ostalih vodenih površina s međusobno povezanim plutačama narančaste boje, promjera najmanje 20 cm, a međusobno udaljenim najviše 5,0 m. Između povezanih plutača narančaste boje moraju biti u daljini najvećoj 0,5 m manje plutače bijele boje koje imaju rubnu stranicu najmanje 5 cm. Udaljenost ograđene vodene površine od obale može iznositi najviše 100 m.
(»Narodne novine«, br. 111/97., 13/98., 24 /01.)

Više informacija o pravilniku o sigurnosti na uređenim kupalištima:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_05_60_1168.html

Za sva pitanja ili narudžbe molimo da nas kontaktirate